Welkom op de weblog Hunsel

Nieuwe logo gemeente Leudal


Kleurrijk beeldmerk geeft nieuwe gemeente een geheel eigen gezicht

Op 1 januari 2007 is de nieuwe gemeente Leudal een feit. De gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer gaan dan verder onder één naam en daarbij hoort vanzelfsprekend ook een nieuw gezicht. Tijdens speciale bijeenkomsten op 10 november jl. is het beeldmerk van Leudal voorgesteld aan de gemeenteraden, colleges, de klankbordgroep samenleving en de ambtenaren van de nieuwe gemeente. Burgemeester Peeters gaf namens de stuurgroep een heldere toelichting over de achtergrond van het beeldmerk én de nieuwe slogan: 'Alles komt samen in Leudal'.

Vier kernwaarden

Het beeldmerk is ontworpen door Ad Eight Marketing Creatieve Communicatie uit Roermond. Om ervoor te zorgen dat het beeldmerk de persoonlijkheid van de nieuwe gemeente als geheel verbeeldt, is uitvoerig vooronderzoek gedaan onder burgers, politiek, bestuur en personeel. Hen is gevraagd welke kenmerken zij representatief vinden voor de nieuwe gemeente. Ondanks dat de gemeente Leudal bestaat uit vier gemeenten, bestaande uit zestien kerkdorpen, werden vier karaktertrekken opvallend vaak genoemd. Dit zijn de vier kernwaarden die de basis vormen voor het beeldmerk van de gemeente Leudal.

De vier kernwaarden zijn:

  • Natuur
  • Platteland/landelijk
  • Leefbaarheid
  • Energiek/Vooruitstrevend

Een kleurrijke persoonlijkheid

Elk van deze vier kernwaarden wordt gevisualiseerd door een eigen kleur. De natuur is vormgegeven door een glooiende groenlijn. De kleur okergeel staat voor het landelijk karakter, vormgegeven in dezelfde stijl als een licht glooiende landelijke lijn. De kleur blauw visualiseert de leefbaarheid en de kleur rood staat voor vooruitstrevendheid en energie. De vier elementen staan op positieve en natuurlijke wijze met elkaar in verbinding, hetgeen de eenheid van de nieuwe gemeente symboliseert. Dit wordt nog eens krachtig verwoord in de gemeentelijke slogan: ‘Alles komt samen in Leudal’.

Alle visies en ambities, alle kansen en uitdagingen van de fusiegemeenten komen samen in Leudal. Vanaf 1 januari 2007 zullen de inwoners van de nieuwe gemeente het nieuwe beeldmerk op diverse plaatsen in hun woonplaats terugzien.

Dorpsgezicht

Molen

De Hunselse molen, van de familie Coolen.Foto uit 1940.

Bie Hoepke

De Kallestraat komende vanuit Ittervoort, links het Café Hoebke, van de familie Houben, rechts het pand van de familie Velter en in het midden de vroegere woning van de familie Coolen, molenaar en graanhandel.

Hunsel

Nog maar eens een oude foto, uit de vorige eeuw, van de kruising Kraakstraat - Kallestraat in Hunsel  

Hunsel dorpsgezicht 1956

Het gemeentehuis in Hunsel, een foto uit 1956.

Coöperatie

Huis van de familie Velter in Hunsel met links de winkel van de coöperatie. In de deuropening staat Antoon Velter met rechts de postbode Leo Vleeshouwers. In het begin van de jaren vijftig is het gebouw vervangen door een woonhuis en aannemersbedrijf. Thans Electro/witgoed Jos Jansens.

Hunsel, dorpsgezicht

De voormalige Hunselse windmolen nog prominent aanwezig.
In 1870 werd deze molen voltooid op de locatie "op den Heuvel". Op 24 september 1944 werd de molen door de Duitsers vernietigd. De restanten werden in 1946 gesloopt.

Jacobusstraat

Een kiekje van de Jacobusstraat. De heren, in zondags kostuum, bekijken aandachtig de afwatering van het hemelwater. De hoeksteen, beneden rechts, diende ter bescherming van degevel, omdat de wielnaven van de karren een gevel konden beschadigen.